Já a vy všicí uvnitř

I když se zdá, že je svět celistvý, ve skutečnosti je svět složen z fragmentů, které vnímáme. Náš mozek jednotlivé smyslové inputy filtruje a dále zpracovává do iluze celistvosti. Nevnímáme vůni při odtržení kusu chleba, vnímáme i jak odtržení vypadá, jaký vydává zvuk a zda je kůrka křupavá. Získáme jeden obraz o chlebu.

Continue reading Já a vy všicí uvnitř

Boží smysly v zákoutích nevšednosti

Je tma, všichni spí. Zrovna jsem doposlouchal hudbu od Tycho a dostal klepec od Turků v CSku. Jdu vypracovat zajímavý úkol, který zaměstná mou koncentraci na bod a ignoraci v tu chvíli nepodstatného. Marek 14: 17-25. Zapojení smyslů po jednom. Vošajstlich.

Continue reading Boží smysly v zákoutích nevšednosti