Kyberprostor a svět, ve kterém žijeme – Robins, K.

Robins se v úvodu zaobírá definicí kyberprostoru, přičemž vypichuje Stengerovou: kyberprostor nemá polohu, ale můžeme se do něj podívat. Tzn. kyberprostor jako něco, co je mimo náš fyzický svět, něco více abstraktního. V tomto prostoru, bez příslušnosti, pak můžeme jednat společně a také společně usilovat o mír. Sherman a Judkins si virtuální realitu představují bez hranic, míří to téměř do božích výšin. Takto otevřený nový svět možností, uzavírá lidstvo před reálným světem, protože v reálném světě není tak rozmanitá svoboda, jako je tomu ve virtuální realitě. Sherman a Judkins říkají, že naše vlastní nedokonalá skutečnost se může stát minulostí. Bude nahrazena pohodlnější verzí, osvobodí nás od omezujícího reálného světa.

Continue reading Kyberprostor a svět, ve kterém žijeme – Robins, K.