Prolomení těžebních limitů

Zde se budu věnovat kritické analýze diskurzu internetového článku z iDnes.cz, který se pokusím rozebrat podle metodiky Allana Bella, představenou roku 1996 z nějakýho sborníku, no – tak doře: Approaches to Media Discourse. Jen nevím, do jaké míry se ho dokážu držet, protože jsem nikdy nic takového předtím nedělal. Takže se čapnu jeho osnovy a trochu si to transponuji dle potřeb a aktuální radosti. A ještě taky podle hladu, protože hlad je hlavním iniciátorem všeho! Představte si, kdyby dostával Hitler pořádně najíst.

Rozebíral jsem tento článek, kde se autor věnuje prolomení těžebních limitů dolu Bílina na Ústecku.

Co

Titulek

Lékaři i vědci varují vládu. Na základě empirických dat přichází varování o riziku, pokud dojde k události. Vystupují zde lékaři a vědci, kteří přinášejí varování dalšímu vystupujícímu, a to vládě. Vláda má učinit rozhodnutí o prolomení limitů. Pokud prolomí limity, ohrozí to zdravotní stav obyvatel, pro něž je tato událost lokální.

 1. „Zničíte lidem zdraví…“ – Pravděpodobná budoucí událost vázaná na budoucí rozhodnutí.
 2. „… varují vládu lékaři i vědci…“ – Přítomná událost, která je reakcí na akty z minulosti.
 3. „… před prolomením limitů.“ – Budoucí událost vázaná na rozhodnutí vlády, přičemž se touto událostí již vláda zabývá a zabývala.

Perex

Lékaři, vědci, nevládní organizace a občanské iniciativy napsali otevřený dopis (v titulku jako přímé oslovení vlády) Bohuslavu Sobotkovi (který jakožto premiér je vázán na vládu z titulku). V dopise varují před prolomením těžebních limitů hnědouhelného dolu Bílina na Ústecku, které by vyústilo ve zdravotní problémy a sníženou kvalitu života obyvatel a také by to negativně ovlivnilo veřejné rozpočty. Perex rozšiřuje titulek o podrobnější informace. Přináší pouze jednu novou informaci, událost o tom, jaký je aktuální stav.

 1. „Pokud by byly prolomeny těžební limity hnědého uhlí v dole Bílina na Ústecku…“ – Zde dochází k podmíněnému definování budoucí události, ale také umístění celé zprávy.
 2. „… mělo by to vážné dopady na zdraví, kvalitu života místních lidí a veřejné rozpočty.“ – Pravděpodobná budoucí událost vázaná na budoucí rozhodnutí.
 3. „V otevřeném dopise premiérovi Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD) to napsali lékaři, vědci, nevládní organizace a občanské iniciativy.“ – Minulá událost, která byla v titulku definovaná jako přítomná. Dochází k dešifraci iniciátorů, nástroje přenosu informace a recipienta. V titulku je recipient vláda, v perexu její premiér. Zde můžeme jasně vyčíst rétorickou figuru, a to synekdochu.
 4. „Vláda má o Bílině rozhodnout v pondělí.“ – Zde dochází k rozšíření o jasně danou budoucí událost.

Události zprávy

 1. Sobotka dostal dokument v pátek. (-1)
 2. Dokument upozorňuje na Mládkův návrh, kdy po prolomení má dojít těžba až k Braňanům a Mariánským Radčicím. (-1, -2)
 3. A to přes limit, který byl definován roku 1991. (-3)
 4. Citace devíti organizací, které dokument podepsaly: Zkrácení limitu = negativní vliv na obyvatele, riskantní precedent. Porušení legislativy. (3)
 5. Odvolání signatářů na studii pro MPO, podle níž externí náklady nesou veřejné rozpočty, zdravotní pojišťovny, občané, těžařské firmy zanedbatelně. (-1, -2, -3)
 6. Faktum o emisích spalováním hnědého uhlí. Nesmyslné srovnání emisí těžby s roční emisí skleníkových plynů ČR. (3)
 7. V pondělí vláda projedná dva návrhy MPO v Ústí nad Labem, oba návrhy počítají s prolomením. (1)
 8. Sobotka v září uvedl, že nikdo nezpochybňuje potřebu uhlí z Bíliny. (-2)
 9. Citace Budinského ze skupiny ČEZ: Počítají s prolomením, zastavení těžby by ohrozilo tuzemskou energetiku. (2)
 10. Sobotka: Důl bude schopen přijmout tisíc zaměstnanců do roku 2024. (3)
 11. Zastánci a odpůrci prolomení limitů budou protestovat před budovou zasedání vlády. (1)

Rekategorizace titulku: 2, 3, 1; Rekategorizace perexu: 3, 1, 2, 4.

Ústřední téma: Prolomení těžebních limitů ústeckého dolu – kritika.

Titulek je více „manipulativní“ pro čtenáře. Ihned až bulvárně šokuje „Zničíte lidem zdraví…“ Následuje poučení vlády českými autoritami.

Perex rozšiřuje informace, které se čtenář dovídá z titulku, upřesňuje je. Události 1, 2 a 3 jsou zahrnuty v titulku, událost 4 nikoli.

Titulek a perex korespondují se zprávou. Ale na druhou stranu, perex událostí 4 nastiňuje určitou naději, že nemusí limit projít. Ve zprávě se ale jasně píše, že vláda bude projednávat dva návrhy MPO, přičemž oba návrhy prolamují limity. V ČEZu s tím také počítají, majitel dolu taktéž.

Kdo

Pokud se podíváme na autora, vyskočí na nás na konci článku krásné autorství: Známé ČTK a nejspíše nové iDnes.cz. Protože doména prostě sedí za psacím strojem Mercedes a píše krásné a bohaté články. Navíc ještě s ČTK, asi přes VPN.

V textu padnou 4 přímé citace, 2 z nich jsou přisuzovány signatářům dokumentu, ty zbylé dvě pak Budinskému a Sáričkové Benešové. Nepřímé citace se pak týkají dokumentu a Sobotky.

V textu vystupují tito aktéři

 • Bohuslav Sobotka, premiér vlády
 • Vláda, 2015
 • Jan Mládek, ministr průmyslu (ČSSD)
 • Signatáři dokumentu (občanské sdružení Kořeny Litvínov, Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR, občanská iniciativa Limity jsme my, hnutí Greenpeace, Petr Končel, lékař, Adam Javorek za signatáře výzvy severočeských lékařů)
 • Vladimír Budinský, skupina ČEZ
 • Gabriela Sáričková Benešová, mluvčí Severní energetické
 • Univerzita Karlova, studie MPO
 • Občané ČR, zdravotní pojišťovny, těžařské firmy
 • ČR, země EU
 • ČSA
 • Bílina, Braňany, Mariánské Radčice, Ústí nad Labem

Kde

Celá zpráva pojednává o problémech zasazených do Ústeckého kraje, konkrétně důl Bílina u obce Braňany a obce Mariánské Radčice. Ve zprávě se autor zmiňuje o zasedání vlády, které proběhne v Ústí nad Labem.

Kdy

Článek se primárně orientuje na budoucí problémy, pohybuje se tedy v budoucí dimenzi. Odkazuje na dokument, který byl sepsán a odeslán předsedovi vlády v minulosti – minulé dimenzi. V přítomném čase je samozřejmě psán článek (viz „Signatáři se odvolávají i na studii…“). Autor se v přítomném čase odkazuje na události dokumentu, který byl sepsán v minulosti. V textu padne jediný odkaz na historický údaj, a to ihned v prvním odstavci: „Limity těžby z roku 1991…“

Časové linie jsou jednoduše srozumitelné a nedochází tak ke špatnému pochopení článku. Budoucí události jsou čitelné. Mohu si je snadno napsat do kalendáře. Kdyby tedy pondělí od vydání článku už nebylo.

Článek má pokračování. Vláda se má sejít a projednat prolomení limitů. Tedy informační kanály budou přinášet rozhodnutí vlády. „Vláda prolomila limity na Bílině…“, „Prolomení limitů pro mě není drancování krajiny…“, „Zeman v Ústí: Prolomení limitů je menší zlo.“, Limity pro těžbu padnou i na lomu ČSA…“, Bude práce, chválí prolomení limitů Braňany. Ale i prach…“.

Mám fakt velkej hlad.

Asi publikoval 23. 10. 2015.

Vladin_

Malý pán ve svém životě. Ideální společník noci. Cokoliv dělám, dělám se svými gekony, jenže je to furt nezajímá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *