Manifest kyborgů – Haraway, D.

V první řadě je nutno vypíchnout, že Haraway používá kyborga jako metaforu, způsob interpretace. Kyborg, jako takový, není myšlen doslovně. S pomocí kyborga se snaží popsat identifikaci v moderním světě; identifikací myslím formování identity v systému. Haraway říká, že můžeme negativně narušovat systém, pokud v tomto systému jsme: můžeme se „ježíšovat“, rouhat se, pokud jsme věřící, pokud ne, pak mimosystémová kritéria jsou irelevantní. Nerovnost neexistuje, pokud není zkonstruovaná. Haraway naráží na feminismus, který vzniká uznáním boje o nějaké nerovnosti. Perverze je rouhání, postoj, kde dochází k narušování norem.

My existujeme jako kyborgové, nemůžeme se jím narodit (kyborgové jsou nelegitimní potomci, otcové jsou nepodstatní), kultura v nás je to umělé, co tvoří kyborga. V dnešní době umocněni silou mobilů, sociálních sítí a propojení, jsme inforgové. Technologie dělá lidi lidmi, tímto se odlišujeme od zbytku živočišné říše. Haraway říká, že celek není organický, ale je složený a nejde sjednotit. Každý máme intimitu, která je soukromá, to nám dává polaritu k rozeznání soukromého a veřejného – původ určuje polaritu společnosti. Dnes se stírá hranice mezi fyzikálním a nefyzikálním, kdy se i kvantová teorie stává součástí kultury.

Mnoho autorů předkládá argumenty nemožnosti reprodukce strojů, kyborgů. Kyborgem se nenarodíme, kyborgem se staneme. Stroj nemá možnost běžné reprodukce. Haraway připomíná, že stroje mají možnost vyrábět. Skrze tento akt může dojít k reprodukci.

Svět nelze sjednotit a Haraway se snaží přijít na to, jak v něm být. Máme hranice, buďme si jich vědomi. Mluvme, ale ne absolutně.

Kyborg

Neutrální definice: Kyborg jako extenze nás samotných. Technologie zostřující naše smysly a schopnosti, při zachování standardního a přirozeného průběhu chemických reakcí v těle. Tzn. přesunutím mozku do stroje ztrácíme přirozenost, která nás modeluje skrze chemické pochody probíhající i mimo mozek. Tělo nás činí lidskými.

Pozitivní definice: Kyborg jako odkaz, nesmrtelný obraz lidství. Prostředek dokonalosti. Člověk jako dokonalý tvůrce čehokoli, člověk jako Bůh. Veškeré nedokonalosti byly zdokonaleny a vylepšeny. Jako kyborgové můžeme začít plnit své nesplnitelné sny.

Negativní definice: Kyborg jako nadčlověk, veškeré rozdíly byly setřeny a vzniká unifikované lidství. Technologie jako jednotná uniforma. Pocity jsou emulované, ovladatelné. Z popela otců a matek se rodí dokonalost – záhuba člověka.

Dnešní situace: Dodal bych, že kyborg nemusí být spojení organického a těžké a složité mašinérie. Zůstal bych u spojení s technologií. Používáním technologií se odlišujeme od zvířat. Naučené předáváme dál, sdílíme. Díky dnešní technologii, jsme se dočkali extenze. Nepotřebujeme rozlišovat vůně květin, rozeznávat stromy podle listí. To vše je nepodstatné. Část sociálního života probíhá skrze digitální ústa. Už toto z nás činí něco nepřirozeného, čímž kyborg bezesporu je.

Asi publikoval 21. 3. 2016.

Vladin_

Malý pán ve svém životě. Ideální společník noci. Cokoliv dělám, dělám se svými gekony, jenže je to furt nezajímá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *