Prometheus – analýza mimozemského HCI

Technologie na lidské lodi nevypadá až tak futuristicky, na základě čehož se dá odvodit, že nejsme v daleké budoucnosti (např. nalepený „strip“ s displeji pro projekci dat do skafandrů, tablety a dotykové plochy). Je patrné, že upuštění od mechanického ovládání dává smysl. Použití digitálních obrazovek je opět krok v před, kdy je lidský faktor pouhým sekundantem automatizovaných procesů, které dávají nanejvýš zpětnou vazbu v podobě dat. Čím více bude komplexnější systém, tím méně mu bude jednotlivec rozumět, navíc HCI, kdy by se mělo jednat o intuitivní ovládání, které uživatele nezatěžuje logikou ovládání. 3D holografická projekce znázorňující bod v čase a prostoru je mnohem názornější než sada obrázků či textový popis, video. Ovšem ovládání může být mnohem náročnější na motorické schopnosti člověka. Prostorová projekce bude vždy průhledná, různé body budou splývat a z různých úhlů působit chaoticky. Zde je vykreslená budoucnost v automatizaci a tomu je také přizpůsobená vizualizace a ovladatelnost rozhraní.

Je jasné, že ovládání je založeno na jazyku. My, Evropané, nejsme obeznámeni např. s japonskými mobilními aplikacemi. Nemyslím tím čistě japonský jazyk, ale styl komunikace, který je zasazen do kulturního prostoru. Jinak rozumíme bílé barvě než Indové.

Designéři scifi filmů se snaží utvořit něco naprosto nadčasového, čemu by normální člověk stěží rozuměl. Ovšem opět vycházejí ze znalostí, které nabyly v daném kulturním prostoru.

Ve filmu Prometheus jsou mimozemské prvky zajímavé. Lidská technologie ve filmu působí čistě. Ovládací panely jsou důkladně nasvíceny a je na ně kladen důraz, aby vypadaly dobře. Mimozemská technologie, pokud opomeneme, že tam leží 2000 let, je tmavá, špinavá, bez zbytečných vizuálních prvků. Lidé dávají na každé zařízení označení, číslují objekty, uvádějí symboly ohrožení atp. Loď „makerů“ vypadá hodně anorganicky. Jak vytesaná do kamene. Ovládací prvky tomu odpovídají. Proč by entity, které oplývají obrovskou inteligencí, se obklopovaly kamením?

Lidská strana hojně využívá složitá GUI, která zobrazují kvanta informací. Jsou saturovaná, bez zbytečných „kudrlinek“. Dle mého jsou příliš stručná a zároveň obsahují příliš informací na jedno zobrazení. Mimozemská strana nevyužívá žádné monitory. Vše ovládají intuitivně. Pro lidskou posádku je to natolik nesrozumitelné, že ovládání je s to pochopit pouze jimi vytvořená umělá inteligence. Prvky vypadají hodně analogově, mechanicky a jsou doplněny o prostorové vizualizace, které jsou pro náš pochopitelnější. Na obr. 1 je vidět zasazení ovládacího panelu v šachtě.

Obr. 1
Obr. 1/ Mimozemský ovládací panel, první setkání s mimozemskou technologií.

Na obr. 2 jeho detail. Panel vypadá velmi surově s ledabylými vysekanými symboly, jejichž sekvencí se dosahuje určité akce.

Obr. 2
Obr. 2/ Detail mimozemského panelu.

Obr. 3 ukazuje ovladatelnost, která se vykonává dotykem. Ihned po akci je vidět zpětná vazba zařízení, kde jsou vysekané symboly podsvícené. Ovládání je pro člověka velmi matoucí. Poté, co android namačká kombinaci, spustí se animační sekvence, která badatele zavede ke dveřím.

Obr. 3
Obr. 3/ Zpětná vazba interakce.
Obr. 4/ Holografická animace.
Obr. 4/ Holografická animace.
Obr. 5/ Holografická animace, zobrazení mimozemšťanů.
Obr. 5/ Holografická animace, zobrazení mimozemšťanů.

Obr. 6 a 7 opět vyobrazují ovládací prvky, které vypadají podobně, ale zpětná vazba je rozdílná. S tímto se setkáváme v průběhu celého filmu, kdy lidská technologie je unifikovaná a dodržuje určitý styl, jak ve vizualizaci, tak ve způsobu ovládaní. To se nedá říct o mimozemském ovládání. To je téměř pokaždé rozdílné.

Obr. 6/ Další ovládací panel, zde panel ovládající dveře.
Obr. 6/ Další ovládací panel, zde panel ovládající dveře.
Obr. 7/ Detail panelu a zpětné vazby.
Obr. 7/ Detail panelu a zpětné vazby.
Obr. 8
Obr. 8/ Dveře lemované mimozemským jazykem, připomíná klínové písmo. Velmi jednoduché a čitelné zobrazení jazyka.

Na obr. 9 je k vidění ovládací křeslo a konzole, která obsahuje mnoho zvláštních, neoznačených bílých „oblázků“. Tyto bílé knoflíky jsou na dotyk měkké a jedná se o ovládací prvky typu tlačítko, toho si můžeme povšimnout na obr. 10. Na stejném obrázku je vidět detail ovládací konzole, který sestává z korpusu tlačítka, drah mezi nimi a zbroušenými plochami. Zde materiál nevypadá tak hrubě. Ovšem rozmístění prvků je matoucí a nesrozumitelné.

Obr. 9/ Křeslo a ovládací konzole s interakčními prvky.
Obr. 9/ Křeslo a ovládací konzole s interakčními prvky.
Obr. 10/ Detail knoflíku, který je měkký.
Obr. 10/ Detail knoflíku, který je měkký.

Na obr. 11 zříme zpětnou vazbu aktivace tlačítka, dále také různé velikosti tlačítek, které jsou různě pospojované mezi sebou. Konzole ani v detailu neobsahuje žádné označení. Android namačká sekvenci tlačítek a otočí se křeslo a spustí animace.

Obr. 11
Obr. 11/ Zpětná vazba tlačítka po zmáčknutí.
Obr. 12
Obr. 12/ Otočené křeslo.
Obr. 13
Obr. 13/ Spuštění animace po usednutí do křesla. Animované postavy obsluhují ovládací prvky.

Dalším zvláštním prvkem jejich ovládání je píšťala na obr. 14. Jakmile animovaný mimozemšťan zahvízdá určitou tónovou sekvenci, ovládací konzole začne reagovat. Lze vydedukovat, že souhrn tónů je spouštěcí mechanizmus, obdobně jako klíč, kterým s příslušnou melodií mohou být spuštěny různé režimy. Případně se může jednat o identifikaci pasažéra a jeho přístupové heslo. Ať je to jakkoli, píšťala je opravdu zvláštní prvek, který vypadá naprosto zastarale. Pokud se ale ohlédneme na protivníka, kterým je „Alien“, ten nejspíš hvízdání neovládá a proto se může jednat o velmi jednoduchý a sofistikovaný nástroj autorizace.

Obr. 14/ Položená píšťala na ovládacím panelu. Animovaná ruka bere píšťalu a píská sekvenci frekvencí.
Obr. 14/ Položená píšťala na ovládacím panelu. Animovaná ruka bere píšťalu a píská sekvenci frekvencí.

Obr. 15 zobrazuje aktivní konzoli, ze které srší prostorové vizualizace. Paprsky připomínají kouř. Pokud se s paprskem nějak interaguje, vytváří akci. Nejspíš dochází k detekci přerušení, částečného přerušení paprsku, případně měření odporu. Mimozemšťan nahmatá sekvenci a ta spustí obrovskou prostorovou vizualizaci dat. Objevují se planety a k nim informace. Po diagonále se zjevuje pruh s informacemi, které jsou vizualizovány v prostoru, kde jsou prvky rozlišeny jak barevně, tak velikostí a pozicí v prostoru tohoto pruhu. Opět nesrozumitelné pro diváka. Shluk informací, které něco připomínají, ale spíše diváka oslňují půvabem nežli nějakou informační hodnotou.

Obr. 15
Obr. 15/ Aktivní ovládací konzole s dalšími interakčními prvky, vč. prostorové vizualizace.
Obr. 16
Obr. 16/ Prostorová vizualizace objemných dat.

Na obr. 17 si můžeme všimnout stejné koule, jako na obr. 15. Může se jednat o reprodukci pro vizuální vjem. Android pak ovládá rukama dva velké bílé kameny. Toto ovládání je značně nepohodlné.

Obr. 17
Obr. 17/ Android ovládá loď skrze ovládací prvky konzole.

Obr. 19 zobrazuje detail na sarkofág s mimozemšťanem. Obsahuje podsvětlené symboly, které android opět ovládá dotykem, přičemž nedochází ke zpětné vazbě, jako tomu bylo u předešlých panelech.

Obr. 18/ Sarkofág
Obr. 18/ Sarkofág s uloženým živým mimozemšťanem. V pozadí posádka ze Země.
Obr. 19
Obr. 19/ Detail sarkofágu se symboly, skrze které jde sarkofág ovládat.

Na obr. 20 mimozemšťan skrze zelenou kouli spouští startovací sekvenci lodi. Mechanická tlačítka jsou doplněny prostorově vizualizovaným ovladačem. Mimozemšťan nastupuje do jiného křesla s ovládacími prvky, jedná se o kokpit lodě.

Obr. 20
Obr. 20/ Mimozemšťan manipulující s koulí ovládací konzole.

Na obr. 21 vidíme, jak opět mechanicky namačkává sekvence na panelu nad hlavou a na panelu na boku. Poté se z křesla vysune helma a zakryje mu hlavu. Celý kokpit se uzavře. Mimozemšťan tedy nebude schopen ovládat loď mechanicky, protože se kokpit uzavře a zamezí mu ve volnějším pohybu. Vysvětlením pak tedy může být, že helma skrývá senzory, skrze které snímá mozkovou aktivitu a dále na oční průrvy vizualizuje určitá data. Mimozemšťan je pak tedy na limitovaném prostoru schopen enormní loď ovládat myšlenkou.

Obr. 21
Obr. 21/ Mimozemšťan v kokpitu/řídící jednotky lodi.

Mimozemšťané mají velmi pěkný design na pohled. Funkční stránka asi vyhovuje jim, ale pro lidi je to nepoužitelné.

Jak je inspirováno přítomností a jak může ovlivnit budoucnost HCI?

Z přítomnosti se objevují prvky 3D vizualizace a dále použití lidské fyzické interakce, zejména dotyk. Prvky interakce se zdají takřka archaické. Ovládání skrze holografickou kouli se mi jeví pozoruhodné, ale myslím, že budoucnost neovlivní. Vidím spíše ovládání prvků skrze myšlenku. A zejména pak automatizaci, kdy lidé ani nic nebudou muset ovládat a budou jen používat svůj hlasový repertoár k delegování androidů.

Jaké implikace by znamenalo masové přijetí takové technologie (kde mohou být všude používány, etické ot. apod.)? 

Takováto technologie je pro nás nesrozumitelná. Muselo by se plošně zaškolovat případně člověka připravovat pozvolna, aby si na takovýto druh ovládání zvykl. Kombinace několika druhů není dobrá. Technologie by měla mít ucelené ovládání, aby přechod z jednoho domu na druhý nepůsobil zmatečně.

Co by se mohlo stát, kdyby technologie nefungovala nebo fungovala špatně/hacking?

Tím, že je vše zaštítěno částečnou automatizací, hacking by byl fatální. Špatné ovládání je určitě ošetřeno, a když k němu dojde, uživatel bude vyrozuměn, že dochází ke špatnému aktu. Nefunkční technologie by znamenala znepřístupnění jejího ovládání. Docházelo by pouze k automatizovaným pochodů, které byly nastaveny z dřívější doby.

Kdyby taková technologie byla používána v běžné domácnosti, jak by vypadala?

Nejspíše by nevypadala jak kus kamene. Symboly by byly mnohem jednoznačnější a identifikovatelné. Jejich ovládání dotykem by bylo příjemné. Dokážu si představit ovládání skrze holografický prvek, ovšem pouze do té míry, kdy nedochází k fyzickému tělocviku. V budoucnosti dojde více k automatizaci a na otevírání lednice nebude potřeba ovládací konzole o třiceti tlačítkách. Ovládání světel může probíhat na základě pohybu a senzorů světla z venku. Ovládání automobilu hlasově, kdy se zadá poloha a auto vás tam odveze. Vesmírné lodě nebudou moci být obsluhovány lidmi, protože jejich citlivá elektronika a komplexní ovládání, by mohlo býti jimi poškozeno a způsobit fatální škody. Lidský faktor se v technologii eliminuje pouze na jednoduché příkazy. Stejně jako dítěti řekneme „přines plyšáka“, ono přinese plyšáka.

Asi publikoval 21. 2. 2016.

Vladin_

Malý pán ve svém životě. Ideální společník noci. Cokoliv dělám, dělám se svými gekony, jenže je to furt nezajímá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *